Wielkość czcionki
Kontrast
              

  

bip 150

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie - Zaświadczenie lekarskie

Zaświadczenie lekarskie

Wydanie zaświadczenia lekarskiego

o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała

w związku z użyciem przemocy w rodzinie

 

Osobom i rodzinom doznającym przemocy w rodzinie zapewnia się bezpłatną pomoc w szczególności w formie:

  1. Poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego.
  2. Interwencji kryzysowej i wsparcia
  3. Ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przed uniemożliwieniem osobom stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej.
  4. Zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
  5. Badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanego z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie.
  6. Zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu prawnego do zajmowanego wspólnie ze sprawca przemocy lokalu, pomocy w uzyskaniu mieszkania

 

Wzór zaświadczenia lekarskiego 

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

© 2018 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.