bip 150

Świetlica Środowiskowa w Kętach im. hm. Bronisławy Zbylut

Świetlica Środowiskowa w Kętach im. hm. Bronisławy Zbylut jest placówką wsparcia dziennego prowadzoną w formie opiekuńczej. Świetlica przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Kęty.

 

Proponujemy:

  • pomoc w nauce;
  • zajęcia w grupach;
  • zajęcia indywidualne;
  • gry i zabawy integracyjne;
  • zajęcia plastyczne, techniczne, teatralne, muzyczne, sportowe;
  • pomoc pedagoga ( porady dla rodziców);
  • wycieczki i wyjazdy wakacyjne;
  • imprezy: ogniska, Andrzejki, Mikołajki itp;
  • posiłek.


Warunkiem przyjęcia dziecka do Świetlicy jest (poza chęcią uczestnictwa samego dziecka)

– pisemna zgoda rodziców/opiekunów.

Taką zgodę oraz kilka niezbędnych dokumentów rodzic/opiekun wypełnia na miejscu w placówce podczas rozmowy z wychowawcą.

 

Zajęcia w Świetlicy Środowiskowej w Kętach są BEZPŁATNE

Kierownik – Anna Marek

Starszy wychowawca – Anna Bartnicka

Starszy wychowawca – Beata Matla

Starszy wychowawca – Urszula Mitoraj

 

Adres:

32-650 Kęty
ul. Sobieskiego 41

 

tel: 33 845 22 91, 607 062 551

fax: 33 845 22 91

 

e-mail: swietlica@gops.kety.pl

 

Godziny pracy:

W roku szkolnym:

Od poniedziałku do piątku  7:00 – 18:00

W dni wolne od nauki:       7:00 – 15:00

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

© 2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach. All Rights Reserved.