Wielkość czcionki
Kontrast
              

  

bip 150

„Dzielni i samodzielni” w kęckim GOPSie

„Dzielni i samodzielni” w kęckim GOPSieProjekt „Dzielni i samodzielni” przygotowany przez kęcki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej znalazł się na ministerialnej liście podmiotów dofinansowanych w konkursie „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2022.

Głównym celem realizowanego zadania zgodnie z wytycznymi będzie „umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, której własnymi siłami, wykorzystując własne zasoby i możliwości nie są w stanie pokonać”. Dla uczestników projektu zaplanowano kompleksowe i profesjonalne wsparcie w postaci między innymi indywidualnych i grupowych porad psychologicznych, organizację grupy wsparcia, trening umiejętności społecznych, pogłębioną pracę socjalną oraz poradnictwo prawne i zawodowe.

Efektem realizacji wsparcia będzie podniesienie poziomu samoświadomości wśród osób z szeroko rozumianymi zaburzeniami psychicznymi. Nabycie nowych umiejętności społecznych, podniesienie motywacji do zmiany sytuacji życiowej i walki z chorobą. Beneficjenci projektu uzyskają wiedzę, że tkwiące w nich możliwości oraz przysługujące im prawa i formy wsparcia instytucjonalnego, medycznego czy finansowego mogą w znaczący sposób pomóc im i ich bliskim przezwyciężyć chwile trudności.

Zwiększenie pewności siebie oraz umocnienie pozycji pozwoli na aktywniejsze życie społeczne, kulturalne i sportowe, a lepsze wykorzystanie swojego potencjału i możliwości pozwoli na zaspokojenie swoich potrzeb życiowych. Uczestnicy projektu, członkowie ich rodzin i/lub opiekunowie nabędą nowe umiejętności, które przyczynią się do uzyskania możliwie jak najpełniejszej samodzielności w codziennym funkcjonowaniu.

Na realizację Projektu „Dzielni i samodzielni” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach pozyskał dotację z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2022 w wysokości 40.000 zł.

Za realizację projektu odpowiedzialni będą pracownicy Klubu Integracji Społecznej w Kętach, działającego w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach.

fotob 2398

fotob 2397

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

© 2018 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.