Zespół asysty rodzinnej

W ramach funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach, w kwietniu 2012r. rozpoczął pracę Zespół Asysty Rodzinnej, który swoje działania realizuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Żwirki i Wigury 8, 32-650 Kęty

Zespół Asysty Rodzinnej

ul. Sobieskiego 41, 32-650 Kęty

pokój nr 8

tel. 515 178 013

tel. 33 845 25 51