Struktura organizacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Dyrektor – mgr Monika Kaczmarczyk

Z-ca Dyrektora - mgr Piotr Zemanek

Główny księgowy - mgr Jolanta Szendera

 

Komórki organizacyjne:

  • Dział kadr i organizacji
  • Dział Finansowo- Księgowy
  • Dział Świadczeń
  • Dział Pomocy Środowiskowej
  • Dział Usług Opiekuńczych
  • Dział Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  • Klub Integracji Społecznej
  • Zespół Asysty Rodzinnej