Akademia rodzica - wykaz zajęć

Drodzy Rodzicebycia rodzicem – nie idealnym, ale wystarczająco dobrym – można się nauczyć.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Akademii Rodzica – to cykl 10 bezpłatnych spotkań z psychologiem-terapeutą organizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach. Zajęcia skierowane są do rodziców i opiekunów, którzy chcą świadomie i z zaangażowaniem wychowywać swoje dzieci. Celem zajęć jest wzmocnienie kompetencji rodzicielskich oraz poszerzenie wiedzy i nabycie nowych umiejętności wychowawczych. Ukończenie całego cyklu spotkań gwarantuje otrzymanie zaświadczenia o uczestnictwie w Akademii Rodzica :)

Podczas zajęć, które odbywać się będą w GOPS w Kętach przy ul. Sobieskiego 41 o godzinie 16.00 zostaną poruszone następujące tematy:

12.04.2018 I spotkanie Granice i zasady
19.04.2018 II spotkanie Uczucia
17.05.2018 III spotkanie Zachęcanie do współpracy
07.06.2018 IV spotkanie Kary i konsekwencje
28.06.2018 V spotkanie Rozwiązywanie problemów i konfliktów
23.08.2018 VI spotkanie Zachęcanie dziecka do samodzielności
20.09.2018 VII spotkanie Uwalnianie dziecka od etykietek
11.10.2018 VII spotkanie Pomocna pochwała i zachęta
15.11.2018 IX spotkanie Porozumienie bez przemocy
06.12.2018 X spotkanie Słowa ranią. Każdy może być dobrym rodzicem

Naszym celem jest stworzenie grupy zaangażowanych i pełnych chęci rodziców.

Zapisy do pierwszej edycji Akademii Rodzica 2018 r. przyjmujemy do 11.04.2018 r. do godz. 15:00 pod numerem telefonu: 33/845-25-51 lub w siedzibie GOPS w Kętach ul. Sobieskiego 41.

„Jednym ze sprawdzianów poprawności naszych metod edukacji powinno być szczęście dziecka” 

Maria Montessori