Punkt informacji dla Seniorów

Seniorzy oraz ich rodziny bardzo często napotykają na trudności w załatwianiu swoich spraw. Ogrom biurokracji oraz ilość miejsc, w których załatwiane są sprawy dla osób starszych i niepełnosprawnych często paraliżują w działaniach do otrzymania przysługujących im ulg i uprawnień. Wychodząc naprzeciw kęckim seniorom w Dziennym Domu „Senior-Wigor” w Kętach powstał PUNKT INFORMACI DLA SENIORÓW. Wierzymy, że to miejsce przyjazne seniorom będzie sprzyjać zmianie rzeczywistości i zapewni dostęp oraz kompleksową pomoc w zapewnieniu dostępu do informacji i oferowanych usług.

Pracownicy Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Kętach od poniedziałku do piątku od 6:30 do 16.00 udzielają informacji dotyczących ulg i uprawnień przysługujących osobom starszym i niepełnosprawnym, między innymi w zakresie:

- ustalenia stopnia niepełnosprawności;
- uzyskania sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych;
- ulg i uprawnień podatkowych a także możliwości otrzymania dodatku mieszkaniowego;
- usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych;
- ośrodków opieki całodobowej, sanatoriów, turnusów rehabilitacyjnych, w tym     turnusów wytchnieniowych;
- zagospodarowania czasu wolnego Seniora poprzez Kluby Seniora, Koła Gospodyń Wiejskich, Uniwersytetu III Wieku;
- oferty o imprezach towarzyskich i kulturalnych dla Seniorów na terenie naszej gminy.

W PUNKCIE INFORMACJI  DLA SENIORÓW dostępne są również aktualne druki, a pracownicy służą pomocą  przy ich wypełnianiu.

Wszelkie informacje dostępne w siedzibie ośrodka

Dzienny Dom „Senior-Wigor” w Kętach
ul. Jana III Sobieskiego 36
32-650 Kęty

a także telefonicznie

33 432-26-82
790-700-458.

Mamy nadzieję, że PUNKT INFORMACJI  DLA SENIORÓW przełamie istniejące bariery i ułatwi funkcjonowanie w dzisiejszych czasach Seniorom i ich rodzinom.