Kolejne pozyskane środki finansowe

Kolejne pozyskane środki finansowe, tym razem na rzecz Seniorów.


Po raz kolejny Gmina Kęty  otrzymała  dofinansowanie na funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Kętach. Kwota 72 tys. zł pochodzi z ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej otwartego konkursu ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

Za opracowanie projektu oraz jego realizację odpowiedzialny jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach, ze szczególnym udziałem pracowników Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Kętach.

Uczestnicy mogą liczyć na bogatą ofertę aktywizującą, edukacyjną, kulturalną, rekreacyjną i prozdrowotną. Dzienny Dom „Senior-Wigor” w Kętach prowadzi zajęcia terapeutyczno-psychologiczne, rehabilitacyjne, usługi pielęgniarskie oraz opiekuńczo-socjalne. Pozyskane środki finansowe pozwalają na zwiększenie poziomu aktywności seniorów, zaangażują ich w działalność na rzecz swojego otoczenia oraz środowiska lokalnego.