Protokół konkursu Bezpieczny Dom

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej dot. konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży
pn. „Bezpieczny dom” 
organizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach 
pod patronatem Burmistrza Gminy Kęty – 2017 r.

           

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r. zorganizowano konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pn. „Bezpieczny dom”.

W dniu 20.06.2017 r. Komisja Konkursowa w składzie:

Przewodnicząca Komisji:

Aleksandra Zelek – przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

Członkowie Komisji:

Sylwia Brzozowicz – dyrektor Domu Kultury
Tomasz Bielecki – dyrektor Wydziału Infrastruktury Społecznej

Po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami, Komisja podjęła decyzję o przyznaniu nagród:

 

W kategorii dzieci 5 i 6 - letnich w przedszkolach z terenu Gminy Kęty:

I miejsce

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Kętach

Jadwiga Picewicz, Maja Popielak
Opiekunowie: Danuta Wojtaszewska,  Aneta Dudziak

II miejsce - ex aequo 

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Kętach

Lena Szemik
Opiekunowie: Danuta Wojtaszewska,  Aneta Dudziak

Niepubliczne Przedszkole im. Dzieciątka Jezus w Kętach

Karol Paw
Opiekun: Paulina Rosner

III miejsce - ex aequo 

Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego nr 9 w Kętach

Martyna Dyrlik
Opiekun: Łucja Juras

Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego nr 7 w Kętach

Hubert Adamus, Adrian Biegun
Opiekun: Alicja Kojder

 

W kategorii dzieci z klas od I – III ze szkół podstawowych z terenu Gminy Kęty:

I miejsce - ex aequo 

Zespół Szkolno - Gimnazjalny z Nowej Wsi

Maja Śmiechura
Opiekun: Dorota Gwiazdoń

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 w Kętach

Nadia Gracz
Opiekun: Małgorzata Adamek

II miejsce

Zespół Szkolno -  Przedszkolny nr 3 w Kętach

Emilia Sosna, Maria Bies, Dominika Kasprzak
Opiekunowie: Lucyna Nycz,  Aneta Dudziak

III miejsce - ex aequo 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bulowicach

Zuzanna Narza
Opiekun: Renata Wysogląd

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bulowicach

Patrycja Łysoń
Opiekun: Renata Wysogląd

 

W kategorii dzieci z klas od IV – IV ze szkół podstawowych z terenu Gminy Kęty:

I miejsce - ex aequo 

Zespół Szkolno - Gimnazjalny nr 1 w Kętach

Karolina Skowronek
Opiekun: Agata Płonka

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bulowicach

Karolina Latała
Opiekun: Dorota Moroń

II miejsce

Zespół Szkolno - Gimnazjalny nr 2 w Kętach

Dagmara Sokół
Opiekun: Magdalena Miodońska – Kuźma

III miejsce

Zespół Szkolno - Gimnazjalny nr 1 w Kętach

Klaudia Fabia
Opiekun: Agata Płonka

 

W kategorii młodzieży klas od I – III ze szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Kęty:

I miejsce

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bulowicach

Dominika Jarosz
Opiekun: Dorota Moroń

II miejsce

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Witkowicach

Aniela Kos, Martyna Jurzak
Opiekun: Edyta Jurzak

II miejsce

Zespół Szkolno - Gimnazjalny nr 2 w Kętach

Wiktoria Janisz
Opiekun: Beata Merta

 

Kęty, dnia 20.06.2017 r.

Członkowie Komisji Konkursowej                                    Przewodnicząca Komisji Konkursowej

1. Sylwia Brzozowicz                                                           1. Aleksandra Zelek

2. Tomasz Bielecki