Ogrzewalnia w Kętach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach przypomina, że w dniu 24 października b.r. po przeprowadzonym remoncie, otwarta została w Kętach ogrzewalnia. Podobnie jak w ubiegłych latach, mieści się ona w Kętach przy ulicy Spacerowej (w byłej siedzibie zarządu dróg wojewódzkich). 

Kęcka ogrzewalnia czynna jest codziennie w godzinach od 17:00 do 09:00 do marca 2017 r., a także całodobowo od 24 do 26 grudnia 2016 r., od 31 grudnia 2016 r. do 1 stycznia 2017 r. oraz 6 stycznia 2017 r.

Przypomnijmy również, że osoby bezdomne, korzystające z ogrzewalni, oprócz ciepłego schronienia mogą skorzystać z toalety, łazienki, a także nieodpłatnie otrzymać gorącą herbatę.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach zwraca się również z uprzejmą prośbą, abyśmy nie pozostawali obojętni na ludzką krzywdę i informowali odpowiednie służby, jeżeli zauważymy, że ktoś wymaga naszej pomocy.