Wielkość czcionki
Kontrast
              

  

bip 150

Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w gminie Kęty

Dział Wspierania Rodziny, działający w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach od maja br. realizuje projekt w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2018 pn. „Akademia Dzieci i Młodzieży” – edycja 2018.

Ośrodek pozyskał na ten cel dodatkowe środki w wysokości 62 000 zł., które przeznaczone zostaną na zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych przemocą domową. Całkowity koszt projektu to kwota 90 600 zł. Wdrożenie projektu pozwoli na wzbogacenie dotychczasowej oferty pomocowej, edukacyjnej i profilaktycznej na rzecz przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie.

W projekcie zaplanowano realizację zadań skierowanych do dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem sołectw gminy Kęty. Obecnie prowadzone są zajęcia plastyczno – sensoryczne, w trakcie których dzieci uczestniczą w warsztatach stymulujących zmysły, rozwijających małą motorykę i koordynację wzrokowo – ruchową.

Równocześnie odbywają się spotkania profilaktyczno – edukacyjne skierowane do starszych dzieci i młodzieży, w ramach warsztatów „Bezpieczny dom widziany oczami dziecka” oraz „Narkotykom oraz przemocy mówimy NIE” - w harmonogramie projektu przewidziane są również prelekcje dla rodziców oraz wszystkich osób zainteresowanych tymi tematami. Zajęcia odbywają się na terenach Świetlic Młodzieżowych w poszczególnych sołectwach Gminy Kęty oraz w Świetlicy Środowiskowej w Kętach.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w bezpłatnych zajęciach i warsztatach.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

© 2018 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.